Luxury Medical Care oferuje swoją pomoc w organizacji transportu osób chorych drogą lotniczą. Z doświadczenia znany jest nam problem, że przewoźnik lotniczy nie wyraża zgody na przyjęcie na pokład bez asysty medycznej osób z widocznym świeżym stanem pourazowym (np. kończyna w gipsie) lub widocznym innym stanem chorobowym (np. po zawale lub udarze).

Oferujemy możliwość zorganizowania asysty lekarza, pielęgniarki lub ratownika w przypadkach konieczności sprawowania opieki medycznej nad Pacjentem w trakcie transportu drogą powietrzną. Udzielamy również pomocy podczas długotrwałej podróży transportem naziemnym. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba sami zorganizujemy powrót chorego do kraju zapewniając kompleksową usługę poczynając od skomplikowanych formalności w liniach lotniczych poprzez asystę w podróży aż do dostarczenia chorego do placówki medycznej w Polsce.

Istnieje także logistyczna możliwość połączenia opieki lekarza już podczas transportu drogą lotniczą z dalszym przewozem karetką do miejsca przeznaczenia Pacjenta (szpitala lub zamieszkania).

Takie repatriacje wykonujemy na koszt wszystkich działających na polskim rynku towarzystw ubezpieczeniowych jak i na zlecenie osób indywidualnych, chorych lub poszkodowanych w wypadkach, których pakiet ubezpieczenia nie zawierał takiego świadczenia.

Dysponujemy odpowiednim sprzętem, dzięki któremu możliwe jest zabezpieczenie tego rodzaju misji. W czasie każdego transportu zapewniamy możliwość opieki doświadczonego lekarza lub ratownika władającego językiem angielskim, niemieckim lub hiszpańskim.