Luxury Medical Care świadczy usługi z zakresu transportu sanitarnego na prywatne zlecenie Pacjenta. Jest to najprostsza forma obsługi transportowej osób chorych oraz potrzebujących pomocy w poruszaniu się. Przewozy Pacjentów realizujemy nowoczesnymi, homologowanymi ambulansami odpowiadającymi normom Narodowego Funduszu Zdrowia oraz unijnym.

Tego typu transporty realizowane są każdorazowo w asyście sanitariusza, który jest przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Naszych Pacjentów przewozimy w dowolnej zalecanej z powodów zdrowotnych pozycji. Jeżeli jest taka potrzeba, to w przypadku braku windy w budynku bez dopłaty znosimy Chorego po schodach – na siedząco lub na leżąco.

Nasz personel dedykowany do realizacji transportu sanitarnego wykazuje się wysokim profesjonalizmem oraz empatią. Zapewni skuteczną pomoc Pacjentom w rejestracjach palcówek medycznych w zakresie trudnych i skomplikowanych formalności, jak również zapewni opiekę podczas wizyt lekarskich. Dzięki temu rodzina nie musi angażować swojego własnego czasu pozostawiając nam całą logistykę.

Dzięki tej usłudze osoby z dysfunkcjami narządu ruchu mają możliwość poprawy jakości życia, gdyż każdemu Pacjentowi pomożemy dotrzeć w dowolne miejsce, np: do Kościoła, do kina, teatru, na odpoczynek do parku, do banków, urzędów, na dworce kolejowe, autobusowe i lotnisko oraz uroczystości rodzinne i wszelkie inne wymagające pomocy w poruszaniu się.

Każdy Pacjent jest traktowany przez nas indywidualnie począwszy od przyjęcia od Państwa zlecenia, poprzez pomoc w trakcie pokonywania różnych trudności , aż do zakończenia usługi.